Samovar portelan Rusia

Samovar portelan Rusia, Kuznetov, h=18 cm.

Vandut - 200 €